ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ในรอบที่สอง

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ในรอบที่สอง
และประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
“การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 (Maehongson IT Contest: MIC2018)”
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ ประกาศผลการพิจารณารอบที่สอง
และ รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งข่าวประกาศต่างๆ
ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือที่ Facebook ของโครงการ
*** เป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาผลงานทุกท่าน และยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ***

แล้วพบกันในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมบุญชูตีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปภัมถ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คลิกโหลดเอกสาร

Copyright © itvalley.org 2018. All rights reserved.