คณะทำงาน

ที่ปรึกษาโครงการ

1. ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

2. ดร.กว้าน สีตะธนี – รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

3. ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม – กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท Softsquare

หัวหน้าโครงการ Maehongson IT Valley

ธัญศญา พรมนิยม-
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คณะทำงานโครงการ WiMAX (เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง) IT Valley

1.ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ – นักวิจัย/ หัวหน้าโครงการ WiMAX IT Valley
kitti.wongthavarawat@nectec.or.th

2.นายกิติวัฒน์ ลิ้มมงคล ผู้ช่วยนักวิจัย

3.นายเจษฎา ผลเจริญ (เจษ) -ผู้ช่วยนักวิจัย
4.นายเจษฎา ทองก้านเหลือง (ต้อม) – ผู้ช่วยนักวิจัย
jedsada.thongkanluang@nectec.or.th

ผู้ประสานงานโครงการ Maehongson IT Valley

1. ดร.ชลิตดา มัธยมบุรุษ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงานโครงการไอทีวัลเลย์ เขตภาคเหนือ mchalitda@gmail.com

2. อ.พรเทพ ศุภราภรณ์ – ผู้อำนวยการ โรงเรียนปายวิทยาคาร / ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ระดับผู้บริหารโรงเรียน

3. นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ (โอม) – ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน koonohm@yahoo.com
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs207.ash2/47058_145041415540780_100001047661999_240490_4169816_s.jpg
4. นายสุชน ชาติ (หน่อง)- วิศวกร / ผู้สนับสนุนด้านเทคนิค (Support Center) โครงการ WiMAX NECTEC chon_cpe7@hotmail.com

5. นางสาวดวงพร เอี่ยมศรีงาม (กิ๊ฟท์) ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ ditvalley@gmail.com
6. นางสาวปุญญิสา นภาผ่องใส (ดาว) ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ puitvalley@gmail.com

วิทยากร

1. นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ – วิทยากร/ผู้ร่างหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก imenn.com อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

2. นายพรชัย ธรรมรัตนานนท์ – วิทยากร E-learning / ผู้ช่วยนักวิจัย NECTEC

3. อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ – วิทยากรวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Copyright © itvalley.org 2018. All rights reserved.